Τροποποίηση των όρων του παρόντος :

Το ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΊΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Τήρηση αρχείου :


Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα εμπορικά προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το νόμο.

Προστασία προσωπικών στοιχείων :

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από το ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΊΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με εμάς.

Χρόνος Αποστολής παραγγελιών :

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας είναι 7-15 ημερες εφόσον τα προϊόντα που παραγγείλατε είναι άμεσα διαθέσιμα. Ο χρόνος παράδοσης μία παραγγελίας διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αποστολής/παραλαβής που έχετε επιλέξει καθώς και τον προορισμό.Αν το προϊόν της παραγγελίας σας δεν είναι άμεσα διαθέσιμο , η αποστολή για μουσικά όργανα είναι 60 ημέρες (ανάλογα με το φόρτο εργασίας) ώστε να δημιουργηθεί το όργανο και να σταλθεί.

Αποποίηση ευθύνης :

Το Οργανοποιείο Φραγκιαδάκης δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται με την ευθύνη του πελάτη.